İnsan Kaynakları Politikamız ;

Şirket stratejik planları ile örtüşen insan kaynakları stratejik planlaması doğrultusunda objektif seçme ve yerleştirme yapmak. Motive, şirketine yüksek aidiyet duygusu ile sahiplenen ve bu motivasyonun etkinliğini ölçebildiği eğitimlerle arttırmak.

Hedeflerine odaklanmış ve bu hedeflere olan yaklaşımlarının sürekli performansının ölçüldüğü, başarılı olanların ödüllendirildiği ve onurlandırıldığı, iç kaynaklara odaklanan bir kariyer sistemi ile yetkinliği geliştirilmiş kişiler oluşturmak. Bu politika doğrultusunda başarılı, farklı ve tercih edilen bir şirket olmak ancak yönetim tarafından sürekli desteklenen entegre insan kaynakları sistemlerinin işlerliğine bağlıdır.

İnsan Kaynaklarının Misyonu ;

Demir - Çelik sektöründe öncü bir kuruluş olan ASKON DEMİR ÇELİK, çalışanlarının bireysel ve profesyonel gelişimlerini tamamlamaları için her türlü fırsatı yaratır. İnsan Kaynakları'nın misyonu, ASKON un demir çelik sektörü alanında üstün nitelikli çalışanlar için en çok tercih edilen şirket olmasını sağlamaktır.

İnsan Kaynaklarının Vizyonu;

Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak, şirketimizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak; müşteri odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima kazanmayı hedefleyen şirketimizin yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip;potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli üstün performans göstermelerini sağlayarak, demir - çelik sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak ve bu konumu korumaktır.

İş başvuruları için cvlerinizi ik@askondemir.com adresine gönderebilirsiniz.