İnsan Kaynakları

Anasayfa / İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikamız
İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız; Askon Demir Çelik’in sahip olduğumuz vizyon, misyon, yetkinlikler ve etik değerler dahilinde şirketimizin stratejik amaçları doğrultusunda değişim ve dönüşüm prensipleri ile katılımcı ve değer yaratan bir İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışını benimseyerek;

Bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan yetkin bir organizasyon yaratmak, Askon’un tercih edilen bir işveren olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda sürekli iyileşme prensibini tüm faaliyetlerimizde esas almak,

Müşteri ve kalite odaklı yetenekleri aramıza katmayı, var olan çalışanlarımızı bu yetkinlikler doğrultusunda gelişimi sağlamak,

Şirketin stratejik planları doğrultusunda İnsan Kaynakları Uygulamalarını adil, şeffaf, çeşitliliği özendirici ve kapsayıcı bir şekilde yapmak,

Sürekli öğrenen çalışma kültürü ile eğitim ve gelişim sistemini verimli çalışmasını sağlayarak çalışanlarının gelişimini sürdürülebilir kılarak yetkinliklerini geliştirmek, çalışanlarımızın kariyer planlamalarını gerçekleştirmek,

Çalışanlarına sağladığı olanaklar, motivasyonel ve çalışma ortamı huzuru ile işveren markası olarak tüm paydaşları açısından bir cazibe merkezi haline gelmek,

Çalışan paydaşına verdiği değerden ötürü tüm iletişim kanallarından gelen her fikir, öneri ve görüşleri dikkate alarak geri bildirim-iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek,

Çalışanların sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak Sosyal Kulüpler oluşturup hem sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek hem de iç iletişimi arttırmak,

Kurumsal kültür ögelerinin tüm yerleşke ve çalışanlar tarafından benimsenerek sahiplenilmesini sağlamak,

Çalışanlarımızı, milliyet, inanç, etnik köken, cinsiyet, maluliyet, siyasi görüş ve yaş ayrımı gibi özellikleri şirketimizin insan kaynağı zenginliği olarak kabul etmek,

Şirketin iş süreçleri ve iş gücü ihtiyacına uygun, sürekli iletişim, izleme ve sürdürülebilirliği esas alan performans yönetim sistemi ile çalışanı hedefler ve yetkinlikler bazında değerlendirmek ve geliştirmek,

Çalışanlar için yaratıcılığı ve yenilikçiliği geliştirmeye yönelik özendirici ve teşvik edici tanıma- takdir uygulamalarında bulunmak,

Bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışı oluşturmak,

Çalışanların kuruma olan memnuniyet ve aidiyetlerini izlemek ve gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak,

Şirketimizde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve/veya cinsiyet çeşitliliğini arttırıcı işe alım stratejilerinde, işe alım sürecinde ve işe alımdan sonraki aşamalarda cinsiyetçi bir yaklaşımdan uzak durularak pozitif ayrımcılık yapmak,

Çalışanların iş sağlığını korumak ve güvenli bir iş ortamı sağlamak için gerekli önleyici tedbirleri almak ve aksiyonları yerine getirmek,

Eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleri çerçevesinde eğitim, terfi, performans yönetimi gibi tüm uygulamalarda ayrımcılığı reddeder ve disiplin uygulamalarında fiziksel/psikolojik baskı gibi onur kırıcı nitelikteki tüm tutum ve davranışların karşısında durmayı taahhüt ederiz.

 

© Copyright 2024 ASKON DEMİR ÇELİK SAN.TİC.A.Ş. All Rights Reserved.

BUILT BY