Sürdürülebilirlik

Anasayfa / Sürdürülebilirlik / Sosyal Uygunluk Politikası

Sosyal Uygunluk Politikası

Sosyal uygunluk politikamız, özünü sahip olduğumuz ilke ve değerlerimizden alan, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler sözleşmesinin imzacısı ve taraftarı olarak, paydaş mutluluğunu gözeterek oluşturduğumuz standartları içerir.  

Askon Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ. olarak, ortaya koyduğumuz ürün ve hizmetlerin kalitesini artırmanın yanı sıra, yasal yükümlülüklerimizi eksiksiz olarak yerine getirmeyi, sürdürülebilirliğin tüm boyutlarında sorumluluk almayı, tüm paydaşlarımıza saygılı ve şeffaf olmayı, taahhüt ederiz. 

Adil Ücret

Şirketimizde kanunun öngördüğü ücretin altında ödeme yapılmamaktadır. Ücretlendirme yönetimimizde iç denge “eşit işe eşit ücret” ve “performansa göre ücretlendirme” ilkeleri ile sağlanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

“En değerli kaynağımız insanımız” mottosuyla hareket eden şirketimiz başta çalışanlar olmak üzere fabrika sahasında iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkes için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak için gerekli tedbirleri almayı prensip edinmiştir.

Borçların İş Gücü ile ödenmesinin Önlenmesi

Şirketimizde çalışma gönüllülük esasına bağlıdır. Zorla, zorunlu olarak, ceza tehdidi altında, sözleşme ile zorunluluğa bağlanarak veya borcuna karşılık çalıştırılma olamaz.

Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi-Etik İş Davranışı

Şirketimiz, her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Hiçbir yolsuzluk, dolandırıcılık ya da zimmet suçuna veya herhangi maddi ya da başka şekilde teşvik sözü vermek, komisyon vermek, almak ve teklif etmek de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, rüşvetin hiçbir şekline dahil olmaz, olmayacaktır.

Ayrımcılık ve Tacizin Önlenmesi

Şirketimizde tüm çalışanlar yaş, görüş, ırk, dil, inanç ve ibadet biçimi, ten rengi, cinsel yönelim, engellilik gibi farklar gözetilmeksizin her biri eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Şirket içi ve/veya şirket çalışanı olmayan kişiler tarafından yapılan her türlü ayrımcılık ve taciz hoş görülemez.

Çalışma Saatleri

Şirketimizde çalışma saatleri ve fazla mesailer kanunlar çerçevesinde uygulanır, çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılmazlar. 

Çocuk ve Genç İşçiliğin Önlenmesi

Şirketimiz çocukların istismarını önlemek, sağlıklı gelimlerini ve eğitim haklarını desteklemek için çocuk işçi çalıştırmaya karşıdır. Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket eder.

Güvencesiz Çalışmanın Önlenmesi

Şirketimizde hiçbir şekilde sigortasız personel çalıştırılamaz, çalışanlar mevcut kanun ve yönetmeliklere göre belgelendirilmiş sözleşmeler temelinde işe alınır ve işe başlamadan önce sigorta girişleri yapılır. 

Yabancı Uyruklu Çalışan İstihdamı

Şirketimizde yabancı uyruklu çalışanların çalışma konusundaki yasal hakları korunmakta, işe girişten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmektedir.

Çevrenin Korunması

Şirketimiz, doğal kaynakların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten bir yaklaşım benimser, bugün ve gelecek için daha iyisini hayata geçirmek için iklim krizi ile mücadele, sıfır atık ve israf konularına odaklanmaktadır.

Tedarikçi Yönetimi

Şirketimiz sürdürülebilirlik yaklaşımını, iş yapış şeklinin merkezine almakla birlikte tedarikçilerinin, taşeron ve işbirliklerinin de bu şekilde çalışmasını önemser.

Dilek, Şikâyet ve Önerilerin İletilmesi

Şirketimizde, hiçbir çalışan dilek ve şikayetleri ilettiği için cezalandırılamaz. İsimli ya da isimsiz iletilen tüm bildirimler dikkate alınır, değerlendirilir ve geri bildirim yapılarak çalışanlara mutlu bir çalışma ortamını tesis edilir.

Paydaş İletişimi ve Şeffaflık

Şirketimiz, paydaşlarıyla iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Tüm paydaşlarına karşı adil ve eşit mesafede ve etik iş davranışlarını gözeterek davranır.

Askon

Tüm sistemlerimizi ve yeteneklerimizi keşfedin

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Kurumsal Sürdürülebilirlik

Sertifikalar

İş Birlikleri

Sürdürülebilirlik Raporları

© Copyright 2024 ASKON DEMİR ÇELİK SAN.TİC.A.Ş. All Rights Reserved.

BUILT BY