Sürdürülebilirlik

Anasayfa / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Stratejisi

Sürdürülebilirlik Stratejisi

Askon'da mentorluk hizmeti kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve sektörel araştırmalar sonucunda belirginleşen stratejik yönsemeler, hizalamalar, vizyon ifadesi ve 2023-2025 sürdürülebilirlik hedefleri aşağıda tüm detaylarıyla paylaşılmıştır.

Askon'un Stratejik Amacı

Karbonsuzlaşma ve döngüsel ekonomi vizyonuyla uyumluluk sağlayarak pozitif etki yaratan, öncü faaliyetler ve ürünler geliştirmek.

Askon'un Sürdürülebilirlik Vizyonu

Sürdürülebilirlik ilkelerini kurum kültürüne yaygınlaştıran, yarattığı ekonomik, sosyal ve çevresel etkinin bilinci ile sorumlu üretim gerçekleştiren bir şirket olmak.

Stratejik Amaç

Stratejik Amaç 1

Yeşil dönüşüm vizyonunu destekleyecek ekolojik ayak-izi düşük sürdürülebilir ürünlerin tasarımında ve markalaşmasında sektörde öncü olmak.

Boyut

Ürün, Kalite ve Teknoloji

Sürdürülebilirlik Odağı

Ürün Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti
Ar-Ge, Ür-Ge, İnovasyon ve Ekotasarım
Sürdürülebilir Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Uygulamaları
Bilgi Güvenliği, Yapay Zeka ve Dijitalleşme Uygulamaları
Acil Durum ve Afet Yönetimi, Dirençlilik Uygulamaları

Avrupa Yeşil Mutabakat Vizyonu

Yenilenmiş, Enerji Verimli Binalar
Uzun Süre Dayanan Döngüsel Ürünler
Küresel Düzeyde Rekabetçi ve Dayanıklı Sanayi

Stratejik Amaç 2

Tüm tedarik zincirinde karbonsuzlaşma ve döngüsel ekonomi uygulamalarını artırmak.

Boyut

Çevre ve Dünya

Sürdürülebilirlik Odağı

Emisyonların Azaltılması, Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği'yle Mücadele
Sıfır Atık, Geri Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Uygulamaları
Hammadde ve Doğal Kaynaklar
Su Kullanım Verimliliği, Su Yönetimi
Biyoçeşitlilik ve Çevresel Etütler

Avrupa Yeşil Mutabakat Vizyonu

Temiz Hava, Su, Toprak ve Korunan Biyoçeşitlilik
Temiz Enerji Üretimi, Yenilikçi Enerji Teknolojileri
Uzun Süre Dayanan Döngüsel Ürünler

Stratejik Amaç 3

Üretim alanları başta olmak üzere adil ve eşitlikçi bir yaşam kültürünü yerel ve bölgesel uygulamalarla teşvik ederek toplumsal gelişimi desteklemek.